نام پروژه: شهرک غرب مهستان

کارفرما
مهندس خیر خواه
طراح
مهندس پیمان شهسواری
آدرس
شهرک غرب مهستان
سال شروع
1394
سال اتمام
1397
نمای کلاسیک شهرک غرب مهستان